CULTIVATE  POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Publikacje

Polecamy przede wszystkich lekturę tworzonego dla celów projektu czasopisma elektronicznego CULTIVATE Interactive, którego krótki opis zamieszczamy poniżej. Poza CULTIVATE Interactive przygotowaliśmy listę innych przydatnych publikacji, którą będziemy sukcesywnie poszerzać.

CULTIVATE Interactive

CULTIVATE Interactive jest elektronicznym czasopismem zawierającym wiadomości i poglądy na temat Programu IST i innych inicjatyw dotyczących bibliotek, muzeów i archiwów. CULTIVATE Interactive tworzy i wydaje w języku angielskim UKOLN. Aby przybliżyć Państwu problemy tam poruszane, na stronach tych będziemy zamieszczać krótkie omówienia artykułów publikowanych w poszczególnych numerach i problematykę poruszaną w języku angielskim.

W najnowszym, czwartym numerze magazynu znajdziecie Państwo informacje na temat projektów w ramach Programu DIGICULT, dyskusje na temat tzw. Eurospeak czyli języka typowego dla urzędów europejskich i ich dokumentów oraz opis projektu digitalizacji Izraelskiej Biblioteki Narodowej.

Publikacje

W dziale Publikacje zapewniamy dostęp do istotnych dla sektora dziedzictwa kulturowego publikacji Unii Europejskiej, wyników projektów oraz listę interesujących czasopism i wydawnictw informacyjnych, raporty dotyczące różnych aspektów projektów europejskich, opracowania, sprawozdania z warsztatów, materiały konferencyjne udostępniane w trybie on-line, instrukcje digitalizacji zbiorów oraz wiele innych interesujących materiałów.