CULTIVATE  POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

7 Konkurs (Call for Porposals)

Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs w ramach V Programu Ramowego. Jest to 7. konkurs Programu IST ogłoszony 7 lipca 2001 roku. Termin składania wniosków mija 17 października 2001 roku dla linii działania (action line AL) z określonym terminem.

Jak wiadomo, dla sektora dziedzictwa kulturowego nie ustalono szczegółowych linii działania. Są jednak inne linie działania, które mogą być interesujące dla instytucji dziedzictwa kulturowego.

  • AL.III.4.1. Semantyczne technologie sieciowe, których celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu, przechowywania i wyszukiwania informacji z sieci, które są dla nich istotne, odpowiadają ich potrzebom i zainteresowaniom.
  • AL.III.5.1. x-Content futures, którego celem jest zapewnienie możliwości prowadzenia przełomowych, finansowo opłacalnych prac badawczych dotyczących kwestii, które obecnie nie są ujęte w KA3.
  • AL.III.5.3. KAIII szczególne działania wspierające.
  • AL.VIII IST działania wspierające.
  • AL.VIII.1.6. umożliwiająca współpracę w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych krajom ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej, tzw. Krajom stowarzyszonym.

Szczegółowe informacje w serwisie CORDIS