CULTIVATE  POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Zakończone projekty

Lista zakończonych projektów realizowanych z funduszy Komisji Europejskiej może być dla Państwa cennym źródłem informacji jakimi sprawami, poza rutynową działalnością, zajmują się na Zachodzie instytucje kultury (w tym przypadku głównie biblioteki) i jakiego rodzaju problemy, zadania mogą być realizowane z funduszy Komisji Europejskiej.

Ponadto, gdyby zainteresowały Państwa osiągnięcia poszczególnych projektów istnieje możliwość kontaktowania się z ich koordynatorami, lub bliższego przyjrzenia się stosowanym rozwiązaniom, dostępnym na stronach domowych projektów. W pewnych, ograniczonych zakresach, możliwe jest także przejęcie wyników prac.

Wykaz alfabetyczny projektów zakończonych

  • http://www.iol.ie/~libcounc/framework3and4.htm

Portal zakończonych projektów

Portal zakończonych projektów, w którym można wyszukiwać informacje wg podanych kluczy:

  • http://www.dbi-berlin.de/projekte/einzproj/exploit/db/homepage.htm