CULTIVATE  POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Partnerzy projektu

W Projekcie CULTIVATE uczestniczy trzydziestu jeden partnerów z 16 krajów Europy Zachodniej w CULTIVATE-EU, zaś w części CULTIVATE-CEE 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o przyjęcie do Unii Europejskiej.

W skład CULTIVATE wchodzą ośrodki krajowe, których podstawowym zadaniem jest koordynacja działań oraz świadczenie usług informacyjnych dotyczących zarówno trwających jak i zakończonych projektów europejskich w sektorze dziedzictwa kulturowego. Ponadto w Projekcie CULTIVATE udział biorą również partnerzy techniczni, o których można znaleźć informacje na pełnej liście partnerów projektu na serwerze administrowanym przez ośrodek w Austrii.

W Polsce rolę Ośrodka krajowego pełnią trzy instytucje:

Współpraca trzech instytucji pełniących rolę ośrodków krajowych jest bezprecedensowa w całym Projekcie CULTIVATE. Reprezentują one trzy zakresy działalności (biblioteki, muzea i archiwa) w sektorze dziedzictwa kulturowego. Rolę koordynującą pełni ICIMSS.

Krajowa strona CULTIVATE administrowana jest i przygotowywana przez ICIMSS przy współuczestnictwie pozostałych dwóch instytucji. Natomiast w redakcji międzynarodowej strony CULTIVATE uczestniczy przedstawiciel ICIMSS.