CULTIVATE POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

EVA XI '2001-Warsaw "Electronic Imaging & the Visual Arts"

&

CULTIVATE Information Day

18th November 2001, Sunday, Sessions in English

10:30

Conference Opening:

 • Prof. Daria Nałęcz (NDAP),
 • Javed Iqbal (British Council)
 • James Hemsley (VASARI)

Conference addresses by:

 • ? Andrzej Celiński, Minister of Culture and Cultural Heritage,
 • ? Krystyna Łybacka, Ministry of Education,
 • ? Minister Małgorzata Kozłowska (Committe for Scientific Research, Information Society Forum).
11:00 Claude Poliart, (European Commission, Cultural Heritage Unit): From the 5th to the 6th Framework Programme".
11:40 coffee break

Session I: International Programmes

12:00 James Hemsley (VASARI, UK): Europe's Emerging Cultural Technology Industry - What Are The Opportunities for Poland?
12:30 Dr. Wojciech Fałkowski (Secretary-General of the Polish National Commission for UNESCO) : Memory of the World, Memory of Poland
13:00 lunch break

Session II: National programmes: examples
Chair: Joanna Pasztaleniec-Jarzynska (National Library)

14:00 Ian Mowat (Edinburgh University Library, UK): The British experience of convergence between art galleries, museums. and libraries: implications for the electronic image
14:30 Chet Grycz (Octavo Company, USA): The USA activities in the cultural heritage sector. Octavo digital editions. Octavo plans for cooperation with Polish institutions.
15:00 coffee

Session III: Projects For Cultural Heritage Sector Examples
Chair: Mirosław Borusiewicz (Museum of Art, Łódź)

15:30 Sandy Buchanan (Scottish Cultural Resources Access Network - SCRAN) : SCRAN: Past, Present and Future
16:00 Gabriele Scali (Space Comp,. Italy) The TRIS project
16:20 Gabriele Scali, Stefano Cuomo (Space Comp., Italy): The OPEN HERITAGE project and its possible CEE extension technical and managerial aspects
16:40 Professor Walter Koch (Cultural Service Centre Austria, Graz): REGNET project, and CULTIVATE document - server
17:00 Coffee

Session IV: Technological solutions
Chair: : Bogdan Smołka (Silesian University, Gliwice)

17:30 A.Walczak, E. Nowinowski-Kruszelnicki, L.R. Jaroszewicz (Institute of Applied Physics MUT, Warsaw): Liquid crystals devices as edge detection tool
18:00 Dr. Wolfgang Schade (WIDIS GmbH, Berlin): Data Recording, Processing and Presentation from Documents of Archives and Memorial Places
18:30 Lothar Paul, Prof. Gerd Stanke (Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V, Berlin): 3D Acquisition and Modelling of Deformable, Non-Rigid Objects under Movement especially of Spectral Coded Lighting

19 listopada (poniedziałek) 2001: Dzień Polski

Session IV: Współpraca międzynarodowa i projekty w Polsce

9:00 Dr Bogdan Smółka (Politechnika Gliwicka): Historia i cele międzynarodowej serii konferencji EVA. Zadania jej polskiej edycji.
9:20 Dr Leszek Chmielewski (Krajowy Punkt Kontaktowy Piątego Programu Ramowego): Możliwości finansowania badań w zakresie dziedzictwa kulturowego i narzędzi informatycznych w Programach Ramowych Unii Europejskiej
9:40 Maria Śliwińska (ICIMSS, UMK, Toruń): Polski Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego CULTIVATE
10:00 kawa

Session V: Inwentarz dokonań w polskich instytucjach kultury w zakresie źródeł elektronicznych i dostępu do nich

10:30 Dr inż. Jan Andrzej Nikisch (Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych): Dostęp do czasopism elektronicznych: konsorcjum Efil
10:50 Dr Tomasz Wolniewicz (UMK, Toruń): Dostęp do informacji katalogowych za pośrednictwem katalogu rozproszonego
11:10 Kazimierz Schmidt (TVP S.A. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych) Procesy dokumentowania i udostępniania zbiorów audiowizualnych
11:30 Ksawery Kaliski, Marcin Pacholczyk, Jarosław Warzecha, Konrad Wojciechowski, Bogdan Smołka (Politechnika Gliwicka) Metody i techniki prezentacji multimedialnych dziedzictwa kulturowego

5 -10 minutowe komunikaty - prezentacje uczestników konferencji:

 • Barbara Szczepanska EBIB
 • Witold Zawadzki Baza danych Kurii Diecezjalnych
 • ks. Wiesław Mróz Internetowe zasoby kulturowe Polskiego Kościoła Katolickiego
 • Joanna Wrotek, Joanna Aderek-Wsniewska Digitalizacja materialow fotograficznych w Archiwum Dokumentacji Mechaniczne
 • Sumariusz Ksiag Metryki Koronnej z czasow Henryka Walezego (1573-1574)
 • Archives in Poland
 • Kresy wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii
13:30 lunch

Session VI: Dyskusja panelowa: Inwentarz potrzeb w zakresie tworzenia i dostępu do źródeł elektronicznych w sektorze kultury
Moderator: Maria Śliwińska

14:30 Główne tematy dyskusji:
 • prawo autorskie, prawo o ochronie danych osobowych,
 • poziom wykształcenia/zrozumienia społecznego (twórcy, odbiorcy informacji/przekazu)
 • infrastruktura i ogólny rozwój technologii informacyjnych
 • finanse krajowe, zewnętrzne
17:00kawa
17:30 Wnioski i zamknięcie obrad