CULTIVATE  POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Ośrodki Krajowe

Ośrodki Krajowe są punktami informacyjnymi z zakresu Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Funkcjonują one we wszystkich państwach biorących udział w projekcie CULTIVATE. Ośrodki te współpracują na poziomie europejskim i koordynują działania na poziomie krajowym. Celem ośrodków krajowych jest
  • Współpraca na poziomie europejskim oraz
  • Koordynacja działań na poziomie krajowym.
Każdy ośrodek krajowy
  • Prowadzi krajowa listę dyskusyjną
  • Opracowuje stronę domową
  • Organizuje dni informacyjne co najmniej raz w roku
  • Organizuje seminaria
  • Udziela konsultacji