CULTIVATE POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Szkolenia

 • Spotkanie brokerskie ASDA w Bratysławie 7 września 2001 r. pod hasłem Advanced System Design & Applications.

 • Interaktywne warsztaty "Jak napisać znakomity wniosek projektowy" w Dreźnie 17 września 2001 r. połączone z krótkim spotkaniem brokerskim. Jedna z najciekawszych imprez, organizowanych w tym roku przez projekt Idealist są interaktywne warsztaty "Jak napisać doskonały wniosek projektowy", które odbędą się w Dreźnie 17 września 2001 r.. Warsztaty te przeznaczone są głównie dla osób, które dotychczas nie składały propozycji projektów lub których propozycja nie została przyjęta do finansowania. Każdy z uczestników warsztatów dostanie skróconą, testową propozycję projektu, którą w czasie pierwszej części warsztatów będzie musiał uzupełnić, ewentualnie poprawić występujące w niej błędy. W drugiej części warsztatów każda propozycja będzie omawiana i oceniana przez osoby, które oceniały projekty unijne. Jest to więc jedyna okazja, by na miejscu zapoznać się z oceną napisanego projektu.

  Ta praktyczna, interaktywna część warsztatów, będzie poprzedzona częścią informacyjną na temat programu IST, Szóstego Programu Ramowego, ostatnich konkursów w programie IST, możliwości dołączania się do trwających projektów, a także oczywiście wprowadzeniem do pisania propozycji projektów. Wśród prelegentów są przedstawiciele Komisji Europejskiej i osoby oceniające projekty unijne.

  W godzinach popołudniowych, bezpośrednio po zakończeniu warsztatów, odbędzie się krótkie spotkanie brokerskie, na którym będą Państwo mogli zaprezentować profil swojej instytucji i obszar zainteresowań we współpracy międzynarodowej. Termin warsztatów został dobrany tak, by umożliwić Państwu napisanie - lub poprawienie własnej propozycji projektu jeszcze w konkursie 7, w którym termin składania propozycji upłynie równo miesiąc później, 17 października.
  Warsztaty są bezpłatne. Wszelkie informacje na temat warsztatów można uzyskać w Internecie pod adresem http://www.ideal-ist.de/WSDresden.htm

 • Spotkanie brokerskie w Wenecji 17-19 października (e 2001) przy konferencji e-Business e-Work http://www.dlr.de/e2001-brokerage

 • Konferencja w Rumunii w październiku 2001 r..

 • Warsztaty TRAIN-IT

  Warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców działających w sektorze technologii informacyjnych w całej Europie.

  Oferujemy intensywny, sześciodniowy warsztat, którego tematem jest "Jak napisać business plan, który przekona inwestora". Szkolenie składa się z następujących tematów:

  • Wykłady i indywidualne szkolenia prowadzone przez ekspertów uznanych na arenie międzynarodowej,
  • Nacisk na najważniejsze części składowe business planu: badanie rynku, analiza konkurencyjności, źródła finansowania, marketing, prawa autorskie, patenty,
  • Miejsce pracy z komputerem, dostęp do Internetu,
  • Adres internetowy, e-mail,

  Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co sprzyja intensywnej pracy i motywuje do aktywnego uczestnictwa. Rocznie odbywa się 5 szkoleń w IZET Innovationszentrum Itzehoe w Hamburgu.

  • 15 - 21 lipca 2001
  • 9 - 15 września 2001
  • 18 - 24 listopada 2001
  • 17 - 23 lutego 2002
  • 21 - 27 kwietnia 2002

  Szkolenia TRAIN-IT finansowane są ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu IST. Dzięki temu możliwe jest pokrycie kosztów opłaty za kurs partnerów realizowanych oraz zakończonych projektów IST i ESPRIT. Dalsze informacje: Helga Bechmann, tel. +49 4821 - 778 - 520, e-mail: bechmann@izet.de, WWW: www.izet.de, www.train-it.org